Comisia Juridica si de Urbanism

Dorneanu Ana Presedinte
Cocoveica Mihai Secretar
Zugravu Vasilica Cristian Membru
Agavriloaie Valeriu Membru
Gheorghiu Constantin Membru
Rosu Gheorghe Membru
Luca Cristian Membru
Pachitac Dumitru Catalin Membru
Drumea Dumitru Membru

Comisia economică

Dumitrascu Benoni Presedinte
Zugravu Vasile Secretar
Zugravu Vasilica Cristian Membru
Botezatu Cornel Constantin Membru
Gheorghiu Constantin Membru
Odae Cristian Costel Membru
Luca Cristian Membru
Cocoveica Mihai Membru
Toma Nicolae Membru
Cucoveica Vasile Membru

Comisia de Invatamant , Sanatate , Cultura si Asistenta Sociala

Dorneanu Ana Presedinte
Zugravu Vasilica Cristian Secretar
Zugravu Vasile Membru
Botezatu Cornel Constantin Membru
Rosu Gheorghe Membru
Drumea Dumitru Membru
Cucoveica Vasile Membru

Comisia de Agricultura

Toma Nicolae Presedinte
Agavriloaie Valeriu Secretar
Dumitrascu Benoni Membru
Odae Cristian Costel Membru
Pachitac Dumitru Catalin Membru