ISTORIC

Despre Comuna Dumești

Comuna DUMESTI este asezată in Regiunea Moldovei, subregiunea Campia Moldovei, unitatea Campia Jijiei inferioare, în partea centrală a judetului Iasi, având orientare din nord spre sud.

Populatia stabila a comunei Dumesti, conform ultimului recensamant din  2011,  era   de 4454 persoane, dintre care : sat Banu-364 pers., sat Chilişoaia -183 pers. ,sat Dumeşti-1390 pers., sat Hoiseşti-804 pers.  si sat Păuşeşti-1713 pers.

Populaţia comunei conform datelor statistice demografice este  de 5086  de persoane (conform datelor din 01.07.2015), respectiv  de 1525 gospodării.

Comuna cu satele componente  are o suprafaţă de 7873 ha  si face parte din categoria aşezărilor care apar amintite în primele documente istorice din anul 1619. In ansamblu comuna se imparte in trei zone distinte:

  1. Partea nordica, reprezentata de zona situata la nord de drumul national DN 28, este o zona preponderent agicola. Aici exista insa izolat gospodarii locuite, in prelungirea carora, dupa anul 1991, in baza aplicarii Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, s-au executat locuinte individuale.
  2. Partea centrala, situata la sud de drumul national DN 28 si linia CF 606 Iasi-Pascani, cuprinde si zona in care sunt grupate localitatile componente ale comunei;
  3. Partea sudica a comunei este concretizata printr-o zona impadurita.

 

Toate localitatile comunei sunt amplasate pe culmile sau pantele unor dealuri. Teritoriul comunei este strabatut de raul Bahlui, acesta avand orientare est-vest, relativ paralel cu linia CF si DN 28, precum si o seria de paraie.

Teritoriul comunei se desfasoara pe un lant de coline si dealuri, cu pante domoale, altitudinea medie fiind cuprinsa intre 100 si 125 m.

 

Comuna are in componenta sa 5 (cinci) sate:

      Dumeşti – localitate de resedinta a comunei, este situat in partea centrala a comunei, pe Dealul Pausesti, de-a lungul drumului comunal DC 36, actualmente DJ 280C, avand orientare nord-esti-sud-vest. Partea nord-nord-vest-sud-estica, din stanga drumului judetean, este situat pe culmea dealului, de la acest drum panta coborand catre o zona de vale, cu altitudini mici, respectiv catre valea paraului Osanzana. Satul se desfasoara pe o suprafata de 151,00 ha. In sat se accede dinspre Iasi pe drumul national DN 28, prin satul Banu, iar dinspre acesta, pe DC 36 (DJ 280C). Ca organizare functionala satul Dumesti este structurat astfel:

  • In partea de vest – nord-vest este situat microcentrul de sat si comuna. Dotarile prezente aici sunt: Primaria, Politia , spatii comerciale, biserica, sediul fostei cooperatii de consum – CAP, scoala, dispensar uman si veterinar, farmacie. Pe partea nord – vestica a DC 36 (actual DJ 280C) se afla unitatea agro-industriala. Restul teritoriului satului apartine zonei rezidentiale.

Localitatea DUMESTI este sat centru de comună, dateaza din anul 1619.

 

   Pauşeşti – se afla situat in prelungirea satului Dumesti (hotarul nord-estic al satului Pausesti fiind comun cu hotarul sud-vestic al satului Dumesti). Acesta, situat pe Dealul Pausesti, se desfasoara de-a lungul drumului DC36 (280C) (dinspre Dumesti) si DC 38 (Horlesti – Chilisoaia – Popesti) pe o suprafat de 136,37 ha. Ca organizare functionala satul Pausesti se prezinta astfel:

  • Caminul cultural, scolile cu gradinita, spatiile comerciale si de alimentatie publica, spatiile comerciale recent aparute din initiativa privata, precum si atelierul de tamplarie se afla de-a lungul DC36 (DJ 280C), in apropierea caruia, cu acces dintr-un drum local, se afla biserica si cimitirul. Satul nu beneficiaza de alte dotari decat cele mai sus amintite. In satul Pausesti  se află  si  biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, monument istoric de arhitectură de interes național, datând din anul 1643.

 

     Hoiseşti – se desfasoara de-a lungul drumurilor comunale DC 26 si DC 36A, se afla situat pe dealul Podisu, puternic afectat de eroziuni si alunecari de teren. Acest sat, avand o orientare nord-vest-sud-est, este udat in partea nordica de apele raului Bahlui. Se desfasoara pe o suprafata de 130,63 ha. Satul Hoisesti dispune de o zona in care relativ de-a lungul unei strazi se afla urmatoarele dotari: scoala cu gradinita, un spatiu comercial, biserica, caminul cultural, un bufet, iar la DC 26 se afla amplasate, in apropierea intersectiei un spatiu comercial proprietate de stat, precum si spatii comerciale particulare. Restul teritoriului satului Hoisesti apartine zonei rezidentiale.

Banu – este o localitate mica, asezata pe panta dealului, a carui parte nordica este aproape udata de apele raului Bahlui. Satul este situat in imediata apropiere a DN 28, traversat de DC 36 (DJ 280C) spre Dumesti si se desfasoara pe o suprafata de 24,48 ha. Ca zonificare functionala acest sat beneficiaza de  bufet, biserica, si un spatiu comercial particular. Cimitirul este amplasat in extravilan. Restul localitatii apartine zonei rezidentiale.

Chilişoaia – este cea mai mica localitate a comunei, cu o suprafata a intravilanului de 19,39 ha, amplasata in partea vestica a teritoriului comunei de-a lungul drumului DC 26 ( Dumesti-Popesti).  Satul Chilisoaia beneficiaza de o biserica si un cimitir, o scoala cu gradinita, precum si un spatiu comercial.

Faţă de municipiul Iaşi este poziţionată în partea de vest, la o distanta de 18 km şi se învecinează cu următoarele unităţi administrative:

–         Comuna Romanesti – nord;
–         Comuna Leţcani – est;
–         Comuna Horleşti – est;
–         Comuna Madarjac – sud;
–         Comuna Popesti – vest;
–         Comuna                          Podu Iloaiei                         –                          vest.

 

Dezvoltarea cailor de comunicatie si transporturilor a fost favorizata de pozitia geografica a acestei localitati la contactul dealurilor; de asezarea sa in apropierea unor mari centre industriale ca Iasi; de apropierea sa de magistrala feroviara 606 Iasi-Pascani, 608 Iasi-Dorohoi si rutiera DN 28 Iasi-Sabaoani.

Principala legătură rutieră a comunei este asigurată prin DN28 (E583), modernizat, legătura cu municipiul Iaşi şi satele comunei fiind asigurată de DC 36 (DJ 280C) (DN-28-Banu  – Dumeşti), si DC26 (Dumesti – Hoisesti-DN 28).

Centrul de comuna este legat de DN 28 (E583) prin DC 36 (DJ 280C) fiind asezat la 5 km fata de drumul national mentionat.

Legatura intre sate se face prin drumuri comunale. Distantele de la centrul satului Dumesti, localitate de resedinta, pana la celelate localitati sunt: 3 km sud pana la Pausesti, 3 km nord-vest pana la Hoisesti, de 2 km nord-est pana la Banu si de 4 km sud-vest pana la Chilisoaia.

Pe raza comunei exista aproximativ 60 de societati comerciale (I.I., P.F) dintre  care putem enumera : cu profil agricol – crescatori de animale si  albine ,prelucrare lemn, comert cu amanuntul, baruri si alte activitati de servire a bauturilor  ,  desfacere materiale de constructii,  sere flori si  legume, s.a .

De asemenea exista  diferite proiecte in implementare pe raza comunei , finantate prin  programe guvernamentale sau fonduri europene , aflate in diferite stadii de realizare.

În unitatea administrativ teritorială Dumesti funcţionează următoarele unităţi de învăţământ :

–  Scoala Profesionala  Dumesti  si  Scoala primara Hoisesti  cu un total de 434 elevi si prescolari, 28- cadre didactice , 3- personal auxiliar  si  6 – nedidactice .

–  Scoala Gimnaziala Pausesti cu un total de 351 elevi si prescolari , 17- cadre didactice si 3- nedidactice.